Škola
Dnes je
Meniny má Najbližšie bude mať meniny v triede
ŠkolaŠkola
ZNÁMKY - 1. KROKInternetová žiacka knižka spsknm.edupage.org podľa vlastných úprav.

Sú poterbné 2 kroky:
1. Vybranie aktuálneho prehliadača
2. Vybranie či chodíš na NEJ, ANJ, NAB, ETV.

Ako to bude vyzerať?
Zadanie mena

Napísanie známok

Koniec
Keď ich budete písať tak robte medzi nimi medzery.